Chính sách bảo mật

HTX Công Nông Trường Sơn cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân, không chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên website: www.consoc.com.vn

a.Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Để đảm bảo việc thanh toán và giao nhận hàng hóa, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng như: xác định địa chỉ giao hàng, thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng, cung cấp các thông tin liên quan đến sản phẩm, xử lý đơn đặt hàng qua trang web của công ty.

Ngoài ra, Công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng, xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của khách hàng.

b.Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được sử dụng trong nội bộ để xác nhận các thông tin liên quan đến các giao dịch mua bán hàng hóa và thanh toán trực tuyến. Ngoài ra, Công ty có thể chia sẻ tên, địa chỉ, số điện thoại cho dịch vụ chuyển phát hoặc nhà cung cấp để thực hiện việc giao hàng cho quý khách.

c.Thời gian lưu trữ thông tin:

Đối với các thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu khi khách hàng yêu cầu hoặc khách hàng có thể tự đăng nhập vào tài khoản của khách hàng để xóa thông tin của mình.

d.Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin:

Công ty sẽ không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ một Công ty nào khác ngoại trừ những Công ty và bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà khách hàng đã mua tại website: www.consoc.com.vn. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Công ty có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân cho mục địch thực thi pháp luật. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định bảo mật của Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

e.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

HTX Công Nông Trường Sơn
Địa chỉ: 34B Ấp 5, Xã Xuân thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM
Điện thoại: (84.28) 37270094 / Fax: (84.28) 62833137

f.Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sứa dữ liệu cá nhân:

Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản của mình trên website: www.consoc.com.vn và dùng chức năng “Chỉnh sửa” để điều chỉnh hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình.