Điều khoản và Điều kiện

Xin quý khách vui lòng lưu ý một số điều khoản, điều kiện dưới đây trước khi sử dụng. Các điều khoản và điều kiện này áp dụng cho các nội dung của trang web www.consoc.com.vn và các sản phẩm mà trang web cung cấp trực tuyến. Khi truy cập hoặc đồng ý giao dịch mua hàng nghĩa là quý khách đã chấp nhận sự ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau:

1.Quy định đối với người sử dụng

HTX Công Nông Trường Sơn có quyền cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được cập nhật. Quý khách vui lòng kiểm tra những thay đổi mới nhất mỗi khi sử dụng trang web. Quý khách sử dụng trang web sau lúc các thay đổi về Điều Khoản và Điều Kiện được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Khi đặt hàng, quý khách phải cung cấp đầy đủ thông tin xác thực, và phải cập nhật khi có những thay đổi. Quý khách chịu trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên trang web. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại hoặc mất mát xảy ra do quý khách không tuân thủ các quy định và điều khoản.

2.Đơn hàng và giá cả:

Chúng tôi có quyền từ chối, hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì những lý do phát sinh. Chúng tôi có thể hỏi thêm thông tin trước khi quyết định chấp nhận hoặc hủy đơn hàng của quý khách. Quý khách không được quyền hủy đơn hàng khi đã đặt hàng thành công.

Chúng tôi cam kết đưa đúng thông tin sản phẩm và giá cả hàng hóa trên trang web. Trong trường hợp có sai sót, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo giải quyết hủy đơn hàng cho quý khách.

3.Cách thức hình thành hợp đồng và thanh toán:

Khi đặt hàng, quý khách phải cung cấp cho chúng tôi những thông tin chính xác theo như hướng dẫn mua hàng trên trang web. Khi đã chọn sản phẩm vào giỏ hàng và thực hiện tiếp các bước đặt hàng, và thanh toán quý khách sẽ được thông báo những chi phí phải trả, bao gồm giá trị hàng hóa, thuế phí và dịch vụ. Trừ khi có quy định khác, mọi chi phí thanh toán sẽ được trả bằng tiền đồng Việt Nam đang có hiệu lực.

Trừ phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng, quý khách sẽ phải thanh toán đủ số tiền tại thời điểm đặt hàng trước khi đơn hàng của quý khách được tiến hành xử lý. Trong bất cứ trường hợp nào chúng tôi sẽ không giao hàng trước khi quý khách đã hoàn tất việc thanh toán.

Nếu quý khách thanh toán trực tuyến bằng thẻ, quý khách phải có đầy đủ quyền sử dụng thẻ hoặc tài khoản thanh toán. Thẻ hoặc tài khoản phải có đủ tiền để trả các khoản thanh toán. Chúng tôi có quyền xác nhận thông tin thanh toán của quý khách trước khi cung cấp sản phẩm.

Hợp đồng sẽ được hình thành và chúng tôi sẽ bị ràng buộc phải cung cấp sản phẩm cho quý khách khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng. Quý khách sẽ nhận được thư xác nhận qua địa chỉ thư điện tử mà quý khách đã cung cấp. Cho đến lúc chấp nhận, chúng tôi có quyền từ chối đơn hàng. Nếu hủy đơn hàng, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn trả số tiền đã được quý khách thanh toán bằng thẻ hoặc chuyển khoản.

4.Giao nhận sản phẩm:

Chúng tôi sẽ giao sản phẩm đến địa chỉ giao hàng trong đơn hàng. Chúng tôi sẽ giao hàng trong khoảng thời gian mà chúng tôi đã định trước chứ không thể xác định được ngày giờ giao hàng cụ thể chính xác khi quý khách đặt mua. Chúng tôi sẽ cố gắng giao hàng trong thời gian sớm nhất, tùy vào địa điểm giao hàng.

Chúng tôi sẽ thông báo nếu như có sự chậm trễ trong việc giao hàng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, chi phí, thiệt hại, hoặc cước phí phát sinh từ việc giao hàng trễ. Đối với những địa điểm chúng tôi không giao hàng đến được, chúng tôi sẽ thực hiện việc thông báo và sắp xếp hủy đơn hàng hoặc giao hàng đến một địa chỉ khác cho quý khách.

Khi hàng được giao, quý khách sẽ được yêu cầu ký xác nhận việc đã nhận hàng đầy đủ như trong đơn đặt hàng. Quý khách sẽ phải kiểm tra sản phẩm cho bất kì lỗi hoặc hư hại nào xảy ra trước khi ký nhận hàng.

Quý khách phải đảm bảo sẵn sàng nhận hàng mà không có bất cứ sự chậm trễ nào vào bất kỳ thời gian nào hợp lý mà chúng tôi đưa ra. Đơn hàng của quý khách sẽ được liên hệ giao hàng tối đa trong 02 lần. Trường hợp giao hàng lần đầu không thành công, chúng tôi sẽ liên hệ trong 24h tiếp theo để sắp xếp lịch giao hàng lần 02 cho quý khách. Trong trường hợp không liên hệ được hoặc không nhận được bất kì phản hồi nào từ quý khách, đơn hàng sẽ tự động bị hủy.

5.Bản quyền và sở hữu trí tuệ:

Quý khách không được sao chép, tải về, in ấn, xuất bản, phân phối, chuyển giao, dịch, sửa đổi, bổ sung, các nội dung, hình ảnh và tài liệu trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

HTX Công Nông Trường Sơn là chủ sở hữu, giữ bản quyền đối với trang web và các tài liệu đăng tải trên trang web. Các nội dung của trang web được bảo vệ bởi Luật bản quyền, Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và các Công ước quốc tế.

6.Điều khoản về bất khả kháng:

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì sự vi phạm, hoặc chậm trễ trong việc thực hiện hợp đồng do bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi trong các trường hợp bất khả kháng như: các thảm họa thiên nhiên, lũ lụt, hạn hán, động đất, khởi nghĩa, bạo loạn, chiến tranh, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, sự cố làm gián đoạn máy móc, phần mềm hoặc các vấn đề về cung cấp các dịch vụ điện, viễn thông, Internet, sự cố thiếu hụt sản phẩm, nguyên liệu, thiết bị, hay vận chuyển mặc cho những trường hợp đó có thể lường trước được. Khi trường hợp bất khả kháng xảy ra, việc giao hàng có thể bị chậm trễ cho đến khi chúng tôi hoạt động trở lại bình thường.

Chúng tôi hoặc quý khách có thể chấm dứt hợp đồng bằng văn bản thông báo cho bên kia biết khi xảy ra các trường hợp bất khả kháng. Trong trường hợp này, không bên nào sẽ chịu trách nhiệm cho bên nào khi hợp đồng được chấm dứt.

7.Giới hạn trách nhiệm và điều khoản thực thi:

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại mà khách hàng phải chịu trừ khi do lỗi cố ý của chúng tôi gây ra. Trách nhiệm của chúng tôi đối với khách hàng (nếu có) sẽ chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà khách hàng đặt mua.

HTX Công Nông Trường Sơn và khách hàng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ quy định tại bản Điều Khoản và Điều Kiện này. Mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh liên quan đến nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Sau thời hạn trên, nếu không thể giải quyết, tranh chấp, khiếu nại có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.